.::Trang thong tin dien tu huyen Lap Vo::.
Tin nổi bật
Sáng ngày 15/11/2014, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn năm 2012-2014 với sự tham dự của bà Lê Thị Sơn Quang - Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ngành huyện, xã - thị trấn và đặc biệt là sự có mặt của 90 đại biểu nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của huyện.
Tin kinh tế
Trong năm 2014, huyện Lấp Vò có kế hoạch triển khai thực hiện 17 công trình tại 03 xã điểm xây dựng nông thôn mới là: Bình Thành, Vĩnh Thạnh và Định Yên, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 95 tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn được huy động từ các tổ chức xã hội trên 3,8 tỷ đồng và nhân dân đóng góp ngày công, vật kiến trúc, cây, di dời hàng rào, nhà cửa… với tổng số được quy ra tiền gần 22 tỷ đồng.
Tin văn hóa - xã hội
Giai đoạn 2014 - 2016, huyện Lấp Vò có 18 Hợp tác xã Nông nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp tham gia thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hoạt động với các nội dung chính: Tiến hành hướng dẫn các HTX rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX theo đúng các quy định của Luật HTX năm 2012, xác định vốn điều lệ, vốn góp, sổ thành viên, vốn hoạt động và tài sản của HTX. Hỗ trợ chuyển đổi tổ chức bộ máy quản lý, điều hành HTX theo đúng các quy định và hướng dẫn thực hiện Luật HTX. Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội thành viên, bổ sung phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX đúng quy định của Luật HTX năm 2012 ... Việc tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi cho các HTX hoạt động theo Luật, kế hoạch sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2016.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện theo chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thời gian qua, các cấp chính quyền và nhân dân thị trấn Lấp Vò luôn có những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác. Một trong những gương điển hình đó có tấm gương cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, chi hội trưởng cựu chiến binh khóm Bình Phú Quới, thị trấn Lấp Vò.
Số lượt truy cập